Putování po klášterech
Každý klášter má svého historického ducha
Edukace v klášterních prostorech
Kontakt


Správa kláštera Zlatá Koruna

Zlatá Koruna 1
382 01 Zlatá Koruna

Lenka Tondlová
Tel.: 380 743 126
GSM: 724 663 767
e-mail: tondlova.lenka@npu.cz

www.klaster-zlatakoruna.eu


U zrodu zlatokorunského opatství stál slavný český král Přemysl II. Otakar. Nejstarší doklad o úmyslu panovníka založit cisterciácký ústav pochází z roku 1259, následujícího roku však byly přípravné práce přerušeny válkou s uherským králem Bélou IV. Přemysl Otakar se ke svému záměru vrátil až roku 1263, kdy jej dokončil.

XI-III zavřeno
IV, V, IX, X denně mimo pondělí 9-15:30 (pokud je pondělí státním svátkem, je otevřeno, zavírací den se pak přesune na následující úterý)
VI, VII, VIII denně mimo pondělí 9-16:30 (výjimka viz výše)
podrobně i s časy začátků prohlídek ZDE

Zlatá Koruna nabízí školám kvalitní pracovní listy pro jednotlivé věkové kategorie, s nimiž se během prohlídky pracuje. Prohlídku je možné ve vybraných dnech doplnit výtvarnou dílnou pod vedením zkušených lektorů. Pozornosti pedagogů doporučujeme i literární expozici v klášteře: Místa setkávání.