Putování po klášterech
Každý klášter má svého historického ducha
Edukace v klášterních prostorech

Benediktini jsou nejrozšířenějším mnišským kontemplativním řádem spravovaným podle řehole sv. Benedikta.

Cisterciácký řád je reformní řád, který vznikl jako reakce na clunyjské hnutí, které na konci 11. st. již ztratilo některé ze svých ideálů. Zakladatelem nového reformního proudu se stal Robert, opat z Molesme, který se skupinou následovníků založil 1098 nedaleko Dijonu reformní opatství, jež chtělo žít podle prvotních mnišských ideálů.

Minoriti, též Menší bratři, jsou žebravým řádem spravující se podle řehole sv. Františka. Po rozdělení řádu 1517 se rozštěpili na Řád menších bratrů konventuálů a na Řád menších bratrů, zvaných františkáni observanti.

Premonstráti jsou kanovnickým řádem žijícím podle řehole sv. Augustina. Řád založil v první polovině 12. století Norbert z Xanten.