Putování po klášterech
Každý klášter má svého historického ducha
Edukace v klášterních prostorech

mrtvy  sezonni  pruvodce  suvenyry  bohosluz1  architektura  edukace  nástřel

Cisterciácký klášter v Plasech vznikl roku 1144 jako založení českého knížete Vladislava II. V době tohoto knížete začaly do Čech přicházet první řeholníci tehdy nových a moderních řádů, premonstrátů a cisterciáků. Plasy se staly druhou odnoží cisterciáckého řádu v českých zemích a první, u jejíhož zrodu stál panovník.

Aktuální edukační programy nabízené v klášteře: