Putování po klášterech
Každý klášter má svého historického ducha
Edukace v klášterních prostorech

Aktuální edukační programy nabízené v klášteře:

Animační program v galerii: Galerie Stretti jako prostředek tvůrčí práce v klášteře Plasy

Speciální prohlídka vedená průvodcem, kde si děti vyzkouší interpretovat obsah a význam některých děl. Na základě společného zážitku se pokusí nahlédnout do výtvarného jazyka a motivů výtvarného umění.
Pronikání „za rám obrazu“ zprostředkuje dětem jejich představivost, jež jim zároveň umožní rozehrát některé zajímavé příběhy, které „za obrazem“ naleznou. To vše formou skupinové spolupráce, diskuse a hry.
Prohídka je vhodná pro školní skupiny základních škol a odpovídajících víceletých gymnázií. Program lze využít při výuce výtvarné výchovy, občanské nauky i dějepisu. Psací potřeby jsou k dispozici v galerii.
Délka prohlídky je stanovena na 90 minut a kapacita skupiny je určena na maximálně 20 žáků. V případě většího počtu dětí doporučujeme rozdělit na menší skupiny a doplnit jiným programem (prohlídka Konventu, Hodinové věže, Kostela aj.).
Kvůli klimatickým podmínkám doporučujeme prohlídku uskutečnit v měsících květen - září.

Práce v bílých rukavičkách - otevřený depozitář

Program pro školy a studenty připravený ve Studijním depozitáři mobiliárních fondů, který se nachází v prostorách 2. patra budovy konventu.
Speciální  programy pro studenty uměleckých, uměleckoprůmyslových, uměleckořemeslných, knihovnických SŠ a VŠ a pro studenty všech humanitních oborů připravujeme je možné objednat v průběhu celého roku.
Celý program trvá 60 – 90 min, dle požadavků pedagoga

Program obsahuje:
Komentovanou prohlídku studijního depozitáře s kurátorem se zaměřením na představení depozitní práce a uchovávání předmětů kulturní hodnoty a ukázky preventivní péče a konzervace.
Seminář / přednášku na téma: péče o movité kulturní dědictví, osudy mobiliárních fondů ve 20. a 21. století, představení oborů preventivní péče, konzervace a restaurování, současný způsob evidence a poznávání movitého fondu hradů a zámků včetně knihoven, související legislativa, práce kurátora a správce sbírek.
Program může být doplněn o návštěvu některého z prohlídkových okruhů kláštera Plasy.

Více viz též na stránkách kláštera zde.