Putování po klášterech
Každý klášter má svého historického ducha
Edukace v klášterních prostorech

mrtvy  celorok  architektura  bohosluz1  edukace

suvenyry  pruvodce  park

Broumovský klášter vznikl na území, které dostal v roce 1213 břevnovský klášter od krále Přemysla Otakara I. Ve 13. a 14. století na Broumovsku probíhala pilná kolonizace a původně zcela zalesněný region se postupně proměnil v kulturní krajinu. Na této proměně měl významný podíl břevnovský klášter, neboť se na odlesňování Broumovska výraznou měrou podílel.

Areál broumovského kláštera je otevřen denně.
Prohlídky se konají po celý rok mimo předem vyhlášené dny, vždy v celou hodinu.
XI-III denně 10-15 (poslední prohlídka v 15 hod)
IV-X denně 9-16 (poslední prohlídka v 16 hod)
Klášterní zahrada je přístupná veřejnosti zdarma, od května do října každý den od 8:00 do 20 hodin, od listopadu do dubna od 8.00 do 16.00.

Široká nabídka krátkodobých i pobytových vzdělávacích programů pro MŠ, ZŠ, SŠ i VŠ.
Broumovské vzdělávací programy jsou koncipovány tak, aby byly podpořeny všechny vzdělávací oblasti Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Programy jsou vedeny zkušenými lektory, kteří mají pedagogické, přírodovědecké či humanitní vzdělání. Probíhají v unikátních historických prostorách národní kulturní památky broumovského kláštera a klášterní zahrady. Na výběr je z mnoha tematicky odlišených programů, opřených o tradici benediktinského vzdělávání, ... .