Putování po klášterech
Každý klášter má svého historického ducha
Edukace v klášterních prostorech

Roku 1139 založil kníže Soběslav I. na Českomoravské Vysočině, na soutoku dnešních říček Želivky a Trnávky, benediktinský klášter. Ten pak roku 1144 postoupil pražskému biskupství. O několik let později biskup Daniel I. původní benediktinský konvent vyhnal a nahradil jej tehdy módními premonstráty.

Klášter je otevřen celoročně, v zimním období nutná telefonická domluva. Prohlídku můžete objednat na telefonním čísle 725 448 291 v době od 8 do 16 hodin. Minimální počet osob pro konání prohlídky je 5.