Putování po klášterech
Každý klášter má svého historického ducha
Edukace v klášterních prostorech
Kontakt


Kanonie premonstrátů Teplá

č. p. 1
364 61 Teplá, Klášter 2

Tel.: 353 392 732 (klášter)
Tel.: 353 394 463 (Hroznatova akademie)
www.klastertepla.cz


Tepla 1 1
Tepla 2 1
Tepla 3 1