Putování po klášterech
Každý klášter má svého historického ducha
Edukace v klášterních prostorech
Kontakt


Kanonie premonstrátů Teplá

č. p. 1
364 61 Teplá, Klášter 2

Tel.: 353 392 732 (klášter)
Tel.: 353 394 463 (Hroznatova akademie)
www.klastertepla.cz


Hroznatova akademie v klášteře teplá nabízí několik vzdělávacích programů včetně prohlídek s průvodcem, které jsou vždy přizpůsobeny věku účastníků a konkrétním požadavkům pedagoga.
Nabídku naleznete též ZDE.
Účastnický poplatek je 70 Kč na dítě, pedagogický doprovod zdarma.

Klášterní architektura

Program dětem přibližuje uspořádání a funkci klášterních budov v analogii s rodinným domem, tedy prostředím obecně známým a jim blízkým.  Při procházení příslušnými prostorami budou objevovat jejich funkci a účel. Nakonec samy vystavějí svůj ideální klášter za užití některé z výtvarných technik (koláž, asambláž, malba, apod.).
Program je koncipován jako tříhodinový celek (tři bloky po 45 minut s přestávkami).

Kniha a knihtisk

Děti se seznámí s tradičními tiskařskými technikami jako je dřevořez, mědiryt nebo lept. Seznámení proběhne formou ukázky práce tiskařského lisu a ukázky vzorových starých tisků z klášterních sbírek. Poslední částí programu bude výroba vlastní knihy. Program dětem objasní klíčový význam tisku, jako hybatele ve vývoji lidské civilizace, a jako zajímavé výtvarné formy. Součástí tohoto programu není prohlídka klášterní knihovny.
Program je koncipován jako tříhodinový celek (tři bloky po 45 minut s přestávkami).

Malíř a malba

Děti se seznámí s tím, kdo byli a jak pracovali dávní malíři, kteří zdobili stěny kláštera. Naučí se jak "číst" staré nástěnné malby a rozumět jim, vnímat malbu nejen jako dekoraci, ale také jako poselství tvůrce a objednavatele obrazu. Pak si vyzkoušejí práci staré malířské dílny, její mechanizmy. Důraz bude kladen na výtvarnou činnost dětí (malba, kresba, koláž, apod.) a na to, aby mohly samy objevovat různé významy klášterního prostoru. Součástí programu je prohlídka části kláštera.
Program je koncipován jako tříhodinový celek (tři bloky po 45 minut s přestávkami).

Prohlídka s průvodcem

Základní prohlídková trasa, která trvá cca 50 minut, upravená pro potřeby dětského kolektivu – obtížnost výkladu zohledňuje věk posluchačů. S důrazem na aktivní zapojení dětí do procesu poznávání.