Putování po klášterech
Každý klášter má svého historického ducha
Edukace v klášterních prostorech

Královská kanonie premonstrátů na Strahově patří mezi nejstarší doposud existující kláštery premonstrátského řádu na světě. Zároveň je také nejstarším premonstrátským založením v Čechách.

Strahovská knihovna a obrazárna je otevřena denně kromě 24.12., 25.12. a Velikonoční neděle