Putování po klášterech
Každý klášter má svého historického ducha
Edukace v klášterních prostorech

Zbraslavský klášter založil v roce 1292 král Václav II. snad jako projev pokání za popravu svého otčíma Záviše z Falkenštejna. Cisterciácký klášter na Zbraslavi patřil ve středověku k nejpřednějším řeholním institucím Českého království.

Zámek (bývalý klášter) je pro veřejnost uzavřen.
Je možné navštívit kostel sv. Jakuba - v letním období (1. 5. až 31. 10.) je kostel sv. Jakuba otevřen každou sobotu a neděli od 14 do 16:30 hodin. Prohlídky kostela s odborným výkladem se konají první neděli v měsíci od 14. hodin
Více informací na stránkách farnosti.