Putování po klášterech
Každý klášter má svého historického ducha
Edukace v klášterních prostorech
Kontakt


Cisterciácké opatství Vyšší Brod

Klášter 137
383 73 Vyšší Brod

P. Justin Berka (představený kláštera)
Tel.: 380 746 674
GSM: 602 156 127 (P. Berka)
e-mail: cist@klastervyssibrod.cz

http://klastervyssibrod.cz/


Opatství ve Vyšším Brodu založil v roce 1259 Vok z Rožmberka, přední dvořan Přemysla Otakara II. a člen rozrodu Vítkovců. Vítkovci na přelomu 12. a 13. století zahájili kolonizaci jihočeské krajiny, na níž se podílel i Vok z Rožmberka. Jeho osídlovací iniciativa se dotýkala horního Povltaví, které přikázal plánovitě kultivovat a kde se také rozhodl založit cisterciácké opatství.

Klášter je s určitým omezením otevřen celoročně. V budově prelatury sídlí též Poštovní muzeum.