Putování po klášterech
Každý klášter má svého historického ducha
Edukace v klášterních prostorech

Opatství ve Vyšším Brodu založil v roce 1259 Vok z Rožmberka, přední dvořan Přemysla Otakara II. a člen rozrodu Vítkovců. Vítkovci na přelomu 12. a 13. století zahájili kolonizaci jihočeské krajiny, na níž se podílel i Vok z Rožmberka. Jeho osídlovací iniciativa se dotýkala horního Povltaví, které přikázal plánovitě kultivovat a kde se také rozhodl založit cisterciácké opatství.

Klášter je s určitým omezením otevřen celoročně. V budově prelatury sídlí též Poštovní muzeum.