Putování po klášterech
Každý klášter má svého historického ducha
Edukace v klášterních prostorech

Benediktinský klášter na ostrově nedaleko soutoku Sázavy s Vltavou vznikl na přelomu 10. a 11. století. Iniciátorem jeho založení byl kníže Boleslav II., jenž v roce 999 zahájil přípravy fundace. Krátce na to však Boleslav II. zemřel a praktická realizace projektu připadla již jeho synovi Boleslavu III. V roce 1000 přišli na Ostrov na pozvání knížete řeholníci z bavorského kláštera  Niederalteich.

Přístupné, ale žádný most ani lávka na ostrov nevedou...