Putování po klášterech
Každý klášter má svého historického ducha
Edukace v klášterních prostorech

V areálu bývalého kláštera je možné navštívit nejen baziliku sv. Prokopa, ale i prostory bývalého kláštera (pozdějšího Valdštejnského zámku), v nichž sídlí Muzeum Vysočiny. K relaxaci slouží muzejní kavárna a odpočinkové zóny na rajském dvoře i na vnějším nádvoří zámku.

Prohlídkové okruhy a expozice muzea

Prohlídky baziliky sv. Prokopa
otevřeno celoročně
po–pá 9–17 (X–V pátek jen 9–15)
so-ne 12:30–17 (VI–IX do 18)
Prohlídky začínají většinou v celou hodinu (vyjma 12:00), poslední prohlídka hodinu před koncem zavírací doby.
Telefon pro rezervace: 568 610 022, 777 746 982
Délka prohlídky baziliky cca 30 min.
Z důvodu konání nepravidelných církevních obřadů (svatby, pohřby, mše) mohou být prohlídky baziliky odloženy nebo zrušeny.
Vstupné (základní / snížené / rodinné / školní skupiny): 80 / 50 / 200 / 25

Expozice Cesty časem
otevřeno celoročně
I-VI, IX-XII: 8-16 (sobota a neděle 10-17)
VII-VIII: 9-17 (sobota a neděle 10-18)
Interaktivní expozice Cesty časem je umístěna v zrekonstruovaném zámeckém křídle, které je součástí areálu baziliky sv. Prokopa a bývalého Valdštejnského zámku v Třebíči.
Expozice, určena návštěvníkům všech věkových kategorií, je doplněna interaktivními exponáty, na kterých si sami mohou vyzkoušet práci starých mistrů. Celou expozicí symbolicky provází dvě historicky doložené postavy třebíčských měšťanů, kronikáře Suchenia a kupce Calligardiho, kteří vám představí tři tematické okruhy. Nejdříve nahlédnete pod pokličku mistrům středověkého stavitelství, dále budete pozváni do středověké Třebíče mezi měšťany a nakonec vás oba průvodci jako své tovaryše zaučí v nejrůznějších tradičních řemeslech.
Pro dětské kolektivy jsou kromě klasických prohlídek připraveny také lektorské programy a tvořivé dílny.
Možnost prohlídky (každou celou hodinu). Délka prohlídky max. 90 min.
Vstupné (základní / snížené / děti 3-5let / školní skupiny / lektorský program pro školy): 60 / 30 / 15 / 20 / 30
Prohlídky expozice jsou individuální během celé otevírací doby. Délka prohlídky expozice cca 90 min.

Svět portálů a bran
Expozice přibližuje pohled do historie a stavebního vývoje dvou výrazných konventů spojených s dějinami města Třebíče: původních benediktinů, osidlujících a kultivujících středověkou krajinu, a pozdějších kapucínů, které do města na konci 17. století přizvali zámečtí páni Valdštejnové. Závěr expozice zachycuje tragické osudy církve i jejích představitelů v 50. letech 20. století. Jak se silnou religiozitou kraje, vštípenou do myslí zdejších lidí už od dávných věků, naložil komunistický režim, ukazují vzpomínky na dva precedentní případy z Vysočiny: Číhošť a Babice.

Valdštejnové na Třebíči
Valdštejnové na Třebíči zvou do zámeckých komnat, zařízených ve stylu přelomu 19. a 20. století, aby připomněli doby, kdy Třebíč ještě byla valdštejnská. Expozice věnovaná tomuto šlechtickému rodu se v objektu zámku objevuje vůbec poprvé.
Zámecká trasa zahrnuje: Kamenný sál, zámecké komnaty zařízené v prostorách bývalého hostinského křídla zámku (jídelna, lovecký salon, ložnice s koupelnou, dětský pokoj či knihovna). Poslední jmenované prostory dávají zároveň tušit nelehký osud posledních valdštejnských majitelů v přelomové době 20. století.

Lidé. Místa. Osudy.
Lidé. Místa. Osudy. vyprávějí o lidech a místech Třebíčska napříč staletími, jejichž osudy utvářely historii a daly charakteristického ducha zdejšímu kraji. Nejrozsáhlejší expozice spojuje šest tematických celků, které vycházejí z bohatého a rozmanitého sbírkového fondu Muzea Vysočiny Třebíč, jehož historie navazuje na předchozí muzejní instituce a sahá až k Musejnímu spolku v Třebíči založenému koncem 19. století. Místní dějiny jsou zobrazeny na příkladu člověka v jeho každodenních projevech a rolích.

Vstupné (muzeum):
(vstupné (základní / snížené / rodinné):
Návštěva jedné expozice nebo krátkodobé výstavy: 50 / 25 / 110
Návštěva dvou expozic: 70 / 35 / 170
Návštěva tří expozic: 90 / 45 / 220
Návštěva čtyř expozic: 110 / 55 / 270