Putování po klášterech
Každý klášter má svého historického ducha
Edukace v klášterních prostorech

Kladrubský klášter založil v roce 1115 kníže Vladislav I. Fundace benediktinského opatství měla sloužit jako základna panovnické moci v západních Čechách a také jako východisko pro osídlení tehdy ještě téměř neobydlené krajiny při hranici s Horní Falcí. Klášter sám pak představoval významný bod na důležité zemské stezce spojující Čechy s Norimberkem.

XI–III: na objednání pro více jak 15 osob
IV, X so + ne 10–16
V, VI, IX: út–ne 10–16
VII, VIII: út–ne 9–17