Putování po klášterech
Každý klášter má svého historického ducha
Edukace v klášterních prostorech

Kromě komentované návštěvy stálých expozic v muzejních objektech nabízíme také několik zvláštních programů. Setkání obsahuje výklad, přizpůsobený věku dětí, doplněný v případě MŠ obrázkovými pracovními listy (kreslení a malování, vyhledávání, cvičení vizuální paměti apod.), v případě ZŠ pracovními listy či tvůrčí dílnou.
Níže naleznete programy související s klášterem a klášterním životem, kompletní nabídku muzea naleznete ZDE.

Programy pro školy

Pro návštěvu muzea je velmi výhodná předplacená návštěvní karta MUZEUM ŽIJE v hodnotě 500 Kč pro celou třídu v daném školním roce. Její držitelé neplatí za exkurse a programy žádné další vstupné! Návštěvy výprav bez této karty podléhají běžnému zpoplatnění 20 Kč za žáka či studenta v rámci jedné exkurse.
Podrobnější informace (zakoupení karty MUZEUM ŽIJE, předmět výuky, zaměření a délku návštěvy, počet účastníků exkurse atp.) konzultujte, prosíme, s pracovníky muzea prostřednictvím e-mailu. Mějte rovněž připraveno více možností vhodného termínu Vaší návštěvy v muzeu.
Většina programů se koná ve Františkánském klášteře v Kadani.

Rajská zahrada
Rostliny a zvířata ve výtvarném umění v klášteře (výskyt rostlin a zvířat na malbách a jejich význam - kladný nebo záporný, bajky). Setkání s bylinkami. (Pouze ve vegetační sezóně.)
Cílová skupina: MŠ

Pohledy do minulosti Kadaně
Vybraná témata z dějin města od konce 12. do počátku 20. století (založení města a jeho fungování ve středověku, řemesla a trasy obchodních cest, interiér měšťanského domu; barokní umění a duchovní život v Kadani 18. století; měšťanská Kadaň v 19. století).
Délka trvání: celá expozice (obecněji) 45 min., vybrané téma (podrobněji) do 30 min.
Cílová skupina: 1. a 2. st. ZŠ

Život v klášteře
Pochopení odlišného způsobu života v klášterech, vedeného náboženskými (křesťanskými) motivy. Poznání denního režimu v klášteře - duchovní činnost (studium, rozjímání, bohoslužby), práce (péče o dům i zahradu, studium, výuka, dílna, opisování a zdobení knih apod.) a odpočinek; s tím související členění a vybavení klášterního areálu. Seznámení se základními výtvarnými díly, které se objevují v církevním prostředí. Stručné pojetí života svatého Františka, zakladatele Řádu Menších bratří (františkánů). Historický vývoj a význam kláštera kadaňských františkánů; výtvarné poklady klášterní budovy.
Délka trvání: 45 min.
Cílová skupina: 1. a 2. st. ZŠ, SŠ

Příběh kostelní malby
Kostel Čtrnácti svatých Pomocníků je vyzdoben gotickými a renesančními malbami, které zobrazují nejen biblické motivy, ale i šlechtickou rodinu Hasištejnských z Lobkovic, zakladatele kláštera. Malby jsou dílem žáků významného umělce doby přelomu 15. a 16. století, Lucase Cranacha staršího. Studenti se seznámí s motivy a kompozicí tohoto uměleckého díla neobyčejné hodnoty a tím i se základy křesťanské symboliky. Nebudou ochuzeni o zařazení zobrazených událostí i vzniku samotné malby do historického kontextu. Získají rovněž informaci o způsobu restaurování tohoto typu památky.
Cílová skupina: SŠ

Život ve středověkém klášteře
Přímo v klášteře se studenti seznámí s každodenním životem františkánských řeholníků, jejich duchovním životem a studiem i jinými pracovními činnostmi (např. péče o zahradu, příprava pokrmů, práce ve skriptoriu - dílně pro opisování a zdobení knih). Na základě informací o křesťanství, církevních dějinách a čtení vý ňatků z Š˜ehole sv. Františka si účastníci programu uvědomí odlišnosti i shodné prvky života duchovní osoby a člověka žijícího mimo klášter. Obsah těchto poznatků zavnímají v architektonickém uspořádání kláštera, řešení detailů jeho výzdoby a jejího symbolického významu. Seznámí se při tom s vývojem, konkrétními příklady a charakteristickými znaky architektonických a výtvarných slohů (pozdní gotika, renesance, baroko a novogotika).
Cílová skupina: SŠ

Archeolog - dobrodruh nebo úředník?
Kdo jsou lidé, kteří se snaží zachránit kulturní dědictví skryté kolem nás? Proti komu a čemu bojují? Cílem této nabídky je přivést mladé lidi k zamyšlení nad současnou situací. Tím spíše, že žijí v regionu, který toho mnoho ztratil a kde bychom si měli umět vážit i maličkostí.
Cílová skupina: SŠ


Zvláštní programy pro školy:

Klášter jako sídlo církevního řádu
Svatý František, zakladatel řádu menších bratří (františkánů, minoritů a spol.) a legenda o něm. Kdo byli františkáni, jací jsou dnes a co je vlastně život v řeholi. Funkce a význam jednotlivých prostor kláštera. Program vhodný jako doplnění hodiny dějepisu, výtvarné výchovy nebo i literatury.
Cílová skupina: 2. st. ZŠ

Františkánský klášter v Kadani jako zakladatelské dílo pánů z Lobkovic
Kadaň na přelomu 15. a 16. století. Jan a Bohuslav Hasištejnští z Lobkovic - významné osobnosti své doby. Cesta Jana Hasištejnského z Kadaně do Jeruzaléma. Obsah a význam výtvarné výzdoby, kterou Lobkovicové pro klášterní kostel objednali: nástěnná malba a náhrobky.
Program vhodný jako doplnění hodiny dějepisu, výtvarné výchovy nebo i literatury.
Cílová skupina: 2. st. ZŠ


Nabídka na jarní pololetí školního roku 2016/2017:

Klášter s Janem Hasištejnským
Návštěva Františkánského kláštera, jak by ji možná pojal sám jeho zakladatel Jan Hasištejnský z Lobkowicz (1450 - 1517).
Délka trvání: 30 min. Místo konání: Františkánský klášter v Kadani
Cílová skupina: MŠ, 1. a 2. st. ZŠ

Naši předkové a měření času
Třísté narozeniny klášterního hodinového stroje. Setkání s různými druhy starých hodin.
Délka trvání: 30 min. Místo konání: Františkánský klášter v Kadani
Cílová skupina: 1. a 2. st. ZŠ

Brk a kalamář
Co všechno musel umět středověký písař? Jaké materiály se používaly ke psaní? Výklad s projekcí obrazového materiálu. Malá pracovní dílna: příprava psacího náčiní a psaní krátkého textu podle vzorníku písma z doby Karla IV., upozornění: účastníci dílny pracují s barvicím materiálem (inkoustem či tuší). - Délka trvání: 20 min., s pracovní dílnou dohromady 45 min. Místo konání: Františkánský klášter v Kadani
Cílová skupina: 1. a 2. st. ZŠ, SŠ

Pečeť místo podpisu
K čemu sloužila a jak se zhotovovala pečeť? Čím ji dnes nahrazujeme? Různé druhy, velikosti a materiál středověkých pečetí. Výklad s projekcí obrazového materiálu. Malá pracovní dílna: zhotovení některého z druhů pečetí (přitištěné nebo přivěšené), upozornění: účastníci dílny pracují s barvicím či horkým materiálem (keramická či plastická hmota, vosk), případně včelím voskem ( = alergen).
Délka trvání: 20 min., s pracovní dílnou dohromady 45 min. Místo konání: Františkánský klášter v Kadani
S programem o pečetích lze volně navázat na program písařský (ne obráceně) a zpečetit při něm předem připravenou listinu. Vzhledem k materiálové a časové náročnosti je však nutno takový návazný program uskutečnit ve dvou setkáních.
Cílová skupina: 1. a 2. st. ZŠ, SŠ


Nabídka na zimní pololetí školního roku 2017/2018 (program v přípravě):

Programy "Muzejník ve škole" - pozvěte si pracovníka muzea do školní třídy a podnikněte společnou výpravu do minulosti:
Cílová skupina: 1. a 2. st. ZŠ, SŠ

Významné kadaňské památky a jejich historická funkce
Poznejte největší architektonické skvosty našeho města! Je možné představit celý soubor významných památek v Kadani, popřípadě vybrat jen památky civilní (královský hrad, radnice, domy a opevnění), nebo naopak pouze církevní (kostely a pět kadaňských klášterů, křížová cesta). Vhodné i pro výuku stavebních a uměleckých slohů. Lze uspořádat jako program ve třídě, ale i jako procházku městem.
Délka trvání: 45 min.
Cílová skupina: 1. a 2. st. ZŠ. SŠ


Pro rodiče s dětmi

Muzeum na cestách - MUZEOBUS
Výlet muzejním autobusem na zajímavá místa (Annaberg, Březno u Loun, Rubín u Podbořan atd.). Nejbližší termín: sobota 13. května 2017