Putování po klášterech
Každý klášter má svého historického ducha
Edukace v klášterních prostorech

Evropský rok kulturního dědictví 2018 - Sharing Heritage

Šest cisterciáckých klášterů (Plasy, německý Ebrach a Waldsassen, rakouský Zwettl a Rein, francouzský Morimond) se spojilo, aby se na jejich příkladu ilustrovala jak jednota cisterciáckého řádu, tak rozmanitost, s jakou byly jednotné cisterciácké postupy aplikovány v různých regionech. Smyslem je poznat dodnes patrné prvky klášterní krajiny, podle jednotného postupu je zdokumentovat, uspořádat společnou výstavu, konferenci, výměnné návštěvy a hlavně propojovat lidi v jednotné Evropě, na místní i vědecké rovině.

Tak lze ve stručnosti popsat projekt, který se rozběhl na sklonku minulého roku. Nositelem projektu je Okres Bamberg, finančně je podporován jako projekt Evropského kulturního roku, za přispění LEADERu a samotného Okresu Bamberg. Za českou stranu se partnerem stalo Muzeum a galerie severního Plzeňska, tedy probošství plakého kláštera, a samozřejmě Klášter Plasy ve správě Národného památkového ústavu. Třetí oporou proketu na české straně je místní občanské sdružení Stará cesta.

V jarních měsících roku 2018 pokračují intenzivní přípravné práce spočívající v dokumentaci jednotlivých klášterních krajin, tedy popsání všech objektů či krajinných změn, které nesou stopy cisterciácké činnosti (hospodářské dvory, mlýny, cesty, křížky, kaple, kostely, fary, rybníky, vinice, vsi apod.). Druhou rovinou je postupné zapojování místních samospráv, spolků a obyvatel na území bývalého plaského kláštera, které budou mít možnost k vzájemným návštěvám výše zmíněných klášterů.

Viditelná část projektu začne na začátku června 2018, kdy se otevřou ve všech zapojených klášterech tříjazyčné výstavy spojené s doprovodnými akcemi. V Mariánské Týnici proběhla vernisáž výstavy v pátek 8.6.2018 v 17 hodin. Přijďte se na ni podívat do malebného ambitu! V polovině léta se výstavní panely přesunou do plaského konventu (26.7.2018). Texty a fotografie přibližují tematicky kulturní krajiny cisterciáckých klášterů a dají návštěvníkům možnost zjišťovat, jak byly jednotná cisterciácká pravidla, jimiž se tento řád pyšnil, realizována v rozdílných krajinách. Podařilo se cisterciákům zachovat jednotu?

Doprovodné programy budou u jednotlivých klášterů nabízeny různou měrou, největší nabídka je samozřejmě v pořadatelském okrese Bamberg, nicméně návštěvníci i dalších klášterů se mohou těšit na komentované procházky krajinou či programy pro školy. Dveře výstav se uzavřou během září.

Postupně zde budeme přidávat bližší informace o akci.
Projděte se po Staré cestě z Plas do Mariánské Týnice!
Doprovodný program ZDE.

 

 Plasy2008 018 SC5318 MT Celkovy pohled