Putování po klášterech
Každý klášter má svého historického ducha
Edukace v klášterních prostorech

Infocentrum (zde prodej vstupenek na všechny okruhy):
IV-X: po-pá 9-12, 12:30-17, so+ne 9-12:30, 13-17
XI-III: út-pá 9-12, 12:30-16, so+ne 9-12:30, 13-16

Prohlídkové okruhy

A) Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje.
Návštěvníci velehradské baziliky mají nově možnost seznámit se s její krásou a historií prostřednictvím informačních panelů, které jsou instalovány v jejím interiéru.
Prohlídka bez/ s průvodce/m
Délka prohlídky: 45 min
vstupné (základní / snížené / rodinné): 60 / 40 / 120

B) Naučný okruh Via cisterciensia
Klade si klade za cíl seznámit návštěvníky s hmotnými památkami Velehradu vytvořenými mnichy cisterciáckého řádu.
Prohlídka bez/ s průvodce/m
Délka prohlídky: 60 min
vstupné (základní / snížené / rodinné): 60 / 40 / 120

C) Expozice v podzemí baziliky - Martyrion – svědkové víry 20. stol.
Nachází se v podzemí baziliky, spojuje architektonické svědky středověkého kláštery a svědky víry
vstupné (základní / snížené / rodinné): 70 / 50 / 150
Pozoruhodná je rozsáhlá sbírka dochovaných románských kamenných fragmentů původní baziliky zničené za husitských
válek (1421). Velehradské martyrion uchovává věrnou kopii palladia země české, reliéf Matky Boží s dítětem. Podle legend se obraz váže až ke sv. Metodějovi, který měl tento reliéf věnovat české kněžne sv. Ludmile při jejím křtu. Do orámování obrazu jsou vloženy ostatky sv. Ludmily, sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Prokopa. Je zde vystavena i zlatá růže, dar Jana Pavla II. Velehradu.

D) Expozice ve VDCM
Moderní expozice Velehrad na křižovatkách dějin + expozice Bible pro malé i velké
vstupné (základní / snížené / rodinné): 50 / 30 / 110
Tato expozice vzbuzuje zájem o velehradskou tradici a poutavým způsobem probouzí v návštevnících obdiv a hrdost k hmotnému a duchovnímu bohatství Velehradu jako významného poutního místa. Umožnuje vhled do historie Velehradu od jeho osídlení cisterciáckými mnichy až po současnost se zaměřením na růst cyrilometodějské ideje napříč dějinami umění a kultury.

E) Expozice BIBLE PRO MALÉ I VELKÉ
Další expozice, která se zde nachází nese název Bible pro malé i velké. Nabízí možnost shlédnout jedinečnou sbírku Biblí nebo pravou kopii Turínského plátna. Kromě historického vývoje ukazuje Bibli také jako významnou knihu inspirující lidský život v mnoha oblastech, což se poprvé a obzvlášte silně projevilo v životě našeho národa poté, co solunští bratři přišli na Moravu se svým prulomovým překladem Písema svatého.